– Pracownia plastyczna

Dzieci na zajęciach

Do pracowni Plastycznej PMDK w Trzebini uczęszcza młodzież szkół średnich i dzieci szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego. Wychowankowie pogłębiają zainteresowania różnymi dziedzinmi sztuk plastycznych i rozwijają własne talenty. Konfrontację i wymianę doświadczeń z rówieśnikami zapewnia im udział w wielu konkursach i wystawach. Dzięki ich twórczej pracy i chęci wzbogacania umiejętności, pracownia ciągle się rozwija. Tworzymy za pomocą środków tradycyjnych oraz w technice grafiki komputerowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom poszerzamy działalność o zagadnienie programowania. Poszerza się również krąg nowych uczestników o szerokich zainteresowaniach. Podczas wieloletniego funkcjonowania pracowni wiele prac zostało wykonanych na konkursy. Laureaci tych konkursów  nagradzani byli udziałem w wystawach pokonkursowych i można je było oglądać w Krakowie, Nowym Sączu, Częstochowie, Tychach, Nowym Targu, Katowicach i w innych miastach. Zawsze wykonujemy prace z myślą o zaprezentowaniu naszej placówki i powiatu na szerszym forum. Całość włożonego w twórczość wysiłku stanowi przekrój tematyki i technik

Back to top