– Gratulacje, podziękowania, życzenia dla PMDK

Medal Uniwersytetu Szczecińskiego w niebieskim etui.

” Sis qui es – pro publico bono” czyli „Bądź sobą – dla dobra publicznego”❤️❤️❤️ Tę piękną sentencję wygrawerowano na medalu, który PMDK otrzymał w dniu swojego Jubileuszu od Uniwersytet Szczeciński , a wręczyła go Pani Dyrektor Anicie Lipnickiej prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska pełnomocnik Rektora ds. współpracy z państwami Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu.

Pani Ewa jest córką pierwszego Kierownika PMDK Stanisława Śmieszkiewicza – mieliśmy zaszczyt gościć ją wraz z mężem na uroczystości z okazji 70- lecia placówki. ❤️❤️❤️

Wielu wspanialych ludzi obdarowało nas kwiatami, listami gratulacyjnymi, pamiątkowymi statuetkami, obrazami. Jesteśmy ogromnie poruszeni ilością i pięknem wszystkich życzeń i gratulacji! ❤️❤️❤️ Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swą obecnością Jubileusz PMDK!!! ❤️❤️❤️

Piękne, pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymaliśmy od: Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi, Bartłomiej Gębala – wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego , Przewodniczącego Rady Powiatu Włodzimierza Korczyńskiego- z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego Antoniego Gawronka, od Burmistrza Miasta Trzebini Jarosława Okoczuka i jego Zastępcy Mirosława Cholewy, od Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka – z rąk Wiceburmistrz Jolanty Zubik, od Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei – Szpili z rąk zastępcy Burmistrza Gminy Alwerni Danuty Głowni, od Janusza Szczęśniaka Starosty Chrzanowskiego kadencji 2006 – 2010 i 2014 – 2018, Radnego Powiatowego, od Dyrektora Trzebińskie Centrum Kultury Adama Potockiego, od Dyrektora Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni Marka Skowronka, od Dyrektora Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini Marty Sikory wraz z Pracownikami, od Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Anny Siewiorek wraz z zespołem; Biblioteka przygotowała dla nas przepiękną publikację: ” Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini w prasie lokalnej. Publikacja okolicznościowa z okazji 70-lecia działalności”, od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Jerzego Kasprzyka, od Dyrektor Kazimiery Żmudzińskiej z Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie , od Zarządu, druhen i druhów Osp Płoki , od Szpital Powiatowy w Chrzanowie , który reprezentowała Zastępca Dyrektora Wioletta Rudol, od Harcmistrz Ireny Piątek i Harcmistrz Anny Więcław – Pilarczyk, od Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie, którą reprezentowała Dyrektor Sabina Fołta – Niedzielczyk z zespołem, od Dyrektora Placówki Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica PLUS w Trzebini Anny Gałdyn- Boryczko, od Dyrektora OPS Katarzyny Nogi, od Dyrektorów Ponadpodstawowych Szkół Powiatowych oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Powiatu Chrzanowskiego, od Radnych Powiatowych i Radnych Gminy Trzebinia, od WTZ Fundacja Brata Alberta, od RO „Salwator” z rąk Przewodniczącej Małgorzaty Kasprzyk, od byłych pracowników PMDK, od Dyrektora Wydziału EKiS Powiat Chrzanowski Pawła Ostrzywilka.

Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób z ciepłem w sercu myśli i mówi o naszym Domu!!! ❤️❤️❤️

Zapraszamy do naszej galerii – wspaniałych życzeń, podziękowań i pamiątkowych statuetek.

O AUTORZE

Back to top