– Organizujemy i współorganizujemy

 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi” (eliminacje powiatowe),
 • Powiatowy Turniej Ortograficzny o „Pióro Starosty Chrzanowskiego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie tradycja i współczesność”, we współpracy
  z Trzebińskim Centrum Kultury,
 • Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka, we współpracy z LOK o. Chrzanów,
 • Konkurs wiedzy nt. mjr Henryka Sucharskiego, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini,
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkół Podstawowych (eliminacje),
 • Powiatowe Dyktando w Języku Niemieckim, we współpracy z SP nr 4 w Trzebini,
 • Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego ,
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dla mojej Mamy” dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym
  oraz młodzieży,
 • Festiwal Kultury Dziecięcej,
 • Kros strzelecki/dwubój obronny, we współpracy z LOK o. Chrzanów
 • Powiatowy Maraton Rysunkowy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Back to top