– Współpracujemy z:

Zespół Szkół w Babicach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebini

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chrzanowie

Fundacja im. Brata Alberta – WTZ w Trzebini

Szkoła Podstawowa w Luszowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej

Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Trzebini

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

Zespół Szkół w Libiążu

Zespół Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini

Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Trzebini

Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Liga Obrony Kraju o. Chrzanów

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chrzanowie

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

Trzebińskie Centrum Kultury

Stowarzyszenie Luzarczycy w Trzebini

Hufiec ZHP Trzebinia

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Back to top