– Historia

Historia naszego Domu to historia wolnego czasu, historia kreatywności, śmiechu, młodości, przedsiębiorczości, pomysłowości, edukacji.

Nasze korzenie sięgają głęboko w przeszłość – bo aż do roku 1952. Datę tę traktujemy umownie, ponieważ nie dysponujemy dokumentami wskazującymi, w którym dniu miało miejsce powołanie do życia naszej instytucji. Wiemy jedynie, że – tak jak wiele Młodzieżowych Domów Kultury w Polsce – został on przekształcony w placówkę wychowania pozaszkolnego z Domu Harcerza.

Wiemy, że nasz Dom jest jednym z najstarszych w Polsce. Ciągle działa i prężnie się rozwija, choć  bieg czasu i historii różnie się z nim obchodził.

Czujemy się bardzo związani z naszymi poprzednikami, jesteśmy też zafascynowani ich zaangażowaniem, pasją i poczuciem misji jaką mieli i dzięki której Dom stał się wspaniałym miejscem  dla wielu pokoleń młodych ludzi. Naszą wiedzę na temat PMDK opieramy na zachowanych Kronikach, archiwalnych dokumentach oraz wspomnieniach osób związanych z Domem. Cały czas prowadzimy też pracę badawczą mającą na celu jak najskrupulatniejsze zebranie faktów na temat historii tego miejsca i ludzi- zarówno pracowników, jak i uczestników. Chcemy ocalić od zapomnienia wszystkich, którzy wywarli tak wielki wpływ na  lokalną historię i społeczność. Rozumiemy wagę ich działań w czasie, kiedy dostęp do edukacji czy nowinek technicznych nie był tak prosty jak w dzisiejszym świecie. Jednocześnie czujemy jak barwne i pełne życzliwych ludzi było to miejsce i tę tradycję także pragniemy kontynuować.

Przez 70 lat naszym Domem kierowali :

  1. 1952-1958 Stanisław Śmieszkiewicz
  2. 1958-1965 Janina Mierzwa
  3. 1966- 1972 Danuta Kaczówka
  4. 1973-1974  Józef Augustynek
  5. 1975-1980 Elżbieta Lesiak
  6. 1980-1984 Helena Staszkiewicz
  7. 1985-1997 Jadwiga Olszowska- Urban
  8. 1997-2012 Mirosława Piotrowska
  9. 2012-2022 Małgorzata Wrześniewska
Back to top