– Zajęcia plastyczne

„Małe Formy Plastyczne” – na zajęciach dzieci poznają różne materiały
i techniki stosowane w twórczości plastycznej poprzez rysowanie, malowanie,
wycinanie, wyklejanie, jak również ozdabianie przedmiotów techniką
decoupage i qullingu.
Udział w zajęciach pozwala im lepiej poznać świat plastyki poprzez rozbudzanie
ich twórczej wyobraźni i samodzielne wykonywanie prac plastycznych,
przedmiotów oraz okolicznościowych prezentów z wykorzystaniem sznurka,
szklanych słoików, puszek, filcu, masy solnej i porcelanowej,

Zajęcia plastyczne adresowane są do dzieci w wieku 5-11 lat.
Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych o zasięgu
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zajęcia odbywają się w PMDK w Trzebini.

Back to top